01 de maig 2009

Adéu, Josep Antoni Cerdan

Aquestes són, gairabé, les darreres paraules que jo li he escoltat. Gràcies pel desinterès, per la senzillesa, per la proximitat. Per a mi és una terrible pèrdua.