16 de gener 2008

Contaminació sonora submarina

No és aquest el lloc per posar-se a fer l’ecologista, però és que acabo de llegir un article que m’ha cridat l’atenció i, vulguis que no, està relacionat amb el so.

Les activitats de l’home sovint causen efectes perniciosos a l’entorn. Els que vivim a les ciutats, o a prop de polígons industrials, d’aeroports o de determinats centres de lleure, patim els efectes de la contaminació acústica. No som pas els únics. Segons un estudi fet pel Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de l’UPC, “el soroll submarí a les zones adjacents als ports de Barcelona i Tarragona supera puntualment el llindar de tolerància dels cetacis”.

Un equip del LAB, ha realitzat mesures acústiques submarines en 102 punts de la costa catalana per tal captar els nivells de soroll submarí. També s'ha fet un estudi complet del trànsit marítim de les aigües de les costes catalanes durant tot l'any.

El treball realitzat ha permès definir, per primera vegada, un mapa acústic submarí complet de tot el litoral català. Es tracta d'una representació gràfica on es recullen els resultats dels registres dels nivells de soroll ambiental així com de l'anàlisi del tràfic marítim de les aigües catalanes al llarg de tot l'any.

Mai no m’havia passat pel cap fer enregistraments de so sota l’aigua, però estic segur que, deixant de banda les dificultats que comporta, seria molt interessant poder escoltar què passa sota el mar.