04 de març 2009

So-nats a noradio

El treball que comentava en el darrer post comença a fer-se visible (o audible).

Avui al migdia, "Braille" serà emès a Noradio: www.lapoesienuit.com/noradio-eu/ 

Estem preparant un lloc per allotjar els projectes de So-nats, però mentres tant es podrà escoltardes del lloc web de noradio, on romandrà per a consultes.

Més, ben aviat